YLEISET KÄYTTÖEHDOT
1. YLEISTEN KÄYTTÖEHTOJEN TARKOITUS JA HYVÄKSYMINEN
Näiden yleisten käyttöehtojen (jatkossa "yleiset käyttöehdot") tarkoitus on määritellä PNEUS ONLINE SUISSE ylläpitämien sivujen ilmoitukset.pneus-online.com (jatkossa "sivut") käyttöehdot ja -tavat.

Sivuilla käyminen ja niiden käyttäminen tarkoittaa sitä, että käyttäjä hyväksyy varauksetta nämä yleiset käyttöehdot.
2. INTERNET-KÄYTTÄJÄN KÄYTTÄYTYMISSÄÄNNÖT
2.1. Käyttäjä lupautuu liikkumaan sivuilla noudattaen näytöllä näkyviä ohjeita.

2.2. Käyttäjä lupautuu olla käyttämättä sivuja ja niillä tarjottuja palveluita tavalla, joka rikkoo voimassa olevia sääntöjä, Internetin käytön hyviä tapoja ja joka yleensä tuottaisi haittaa PNEUS ONLINE SUISSE eduille, maineelle tai kuvalle.

2.3. Tästä syystä käyttäjä ei voi missään tapauksessa:
- Käyttää eri välineitä haitataksesi ja/tai estääksesi sivujen ja niiden palveluiden hyvää toimintaa;
- Levittää tai lähettää missään muodossa sisältöä, joka on loukkaavaa, muukalaisvihamielistä, rasistista, pedofiilista tai pornografista, yllyttää rotuvihaan tai murhaan tai loukkaa kolmannen osapuolen etuja, immateriaalioikeuksia tai yksityisyyden suojaa;
- Lähettää pyytämättä sähköpostia siten, että siitä koituu haittaa (joukkolähetys ja/tai toistuva lähetys yhdelle/usealle vastaanottajalle);
- ja yleensä kerätä sivuilta niille tallennettuja henkilötietoja erityisesti markkinointitarkoituksessa.

Ilmoitusten laatijoihin ei saa ottaa yhteyttä millään tavalla muusta syystä kuin heidän laatimansa ilmoituksen johdosta.
3. IMMATERIAALI OMISTUSOIKEUS
3.1. Käyttäjä myöntää, että nämä sivut ja niiden sisältö kuuluu immateriaalioikeuksia suojelevan lain piiriin ja käyttäjä sitoutuu kunnioittamaan immateriaalioikeuksia.

3.2. PNEUS ONLINE SUISSE sallii käyttäjille pelkästään:
- Käyttäjä voi tutkia sivuja ja niillä julkaistuja;
- Käyttäjä voi tulostaa ilmoituksia omaan käyttöönsä, ei kuitenkaan ammatilliseen tai kaupalliseen tarkoitukseen, tulostetuissa kopiossa on säilytettävä täydelliset tekijänoikeustiedot ja kaikki muut niiden alkuperää koskevat juridiset maininnat.

3.3. Yllä mainittujen ohjeiden vastainen käyttö on luvatonta ja voi johtaa seuraamuksiin käyttäjää kohtaan.
4. PNEUS-ONLINEN VASTUU
4.1. PNEUS ONLINE SUISSE hoitaa sivuja ja erityisesti niiden ilmoitusten niiden päivitystä. Yhtiöllä ei kuitenkaan ole mahdollisuutta kontrolloida kaikkia sivuilla olevia tietoja, joten PNEUS ONLINE SUISSE ei takaa, että ilmoitusten tiedot ovat täsmällisiä ja täydellisiä eikä niissä ole virheitä tai että ne vastaavat täysin käyttäjien odotuksia. Näin ollen PNEUS-ONLINEA ei voi pitää vastuullisena vahingoista tai menetyksistä, joita ilmoituksista tai yleisemminkin sivujen ja/tai niiden sisällön käytöstä voi aiheutua.

4.2. PNEUS ONLINE SUISSE varaa oikeuden muuttaa, poistaa tai keskeyttää väliaikaisesti tai pysyvästi sivut tai osan niistä koska tahansa ilman erillistä ilmoitusta. PNEUS ONLINE SUISSE ei voi pitää mistään syystä vastuullisena käyttäjien tai kolmannen osapuolen suhteen sivujen muutoksista, lakkauttamisesta tai poistamisesta, tai sivuille tai niiden palveluihin pääsyn muutoksista.

4.3. Käyttäjä tunnustaa ja hyväksyy sen, että PNEUS-ONLINEA ei voi pitää vastuullisena vahingoista, jotka aiheutuvat käyttäjän, ilmoituksen tai ilmoituksen laatijan välisestä suhteesta tai suhteesta jonkun muun osapuolen kanssa mistä tahansa syystä. Tässä käyttäjä voi hakea vain tekijää tai kolmatta osapuolta vastuuseen.
5. HENKILÖTIEDOT
5.1. Sivuilla käynti ei edellytä käyttäjän tunnistusta tai kirjautumista.
Joissain tapauksissa (oman tilan luominen, ilmoituksen jättöpalveluun kirjoittautuminen,...) kävijää voidaan kuitenkin pyytää antamaan henkilötietonsa (postiosoite, sähköpostiosoite... ).
Lomakkeessa on tällöin rastittava ruutu, jonka avulla kävijä voi suostua tai olla suostumatta antamaan tietoja ja hyväksyä tai kieltää sen, että PNEUS ONLINE SUISSE käyttöön kaupallisessa tarkoituksessa yhtiön omaan tai että yhtiö luovuttaa ne kolmannen osapuolen käyttöön. Näin kerättyjä tietoja käsitellään automaattisesti kansallisen tietojenkäsittely ja vapaudet -komitean hyväksymällä tavalla.

5.2. Käyttäjällä on oikeus kieltää tietojensa käytön ja/tai luovuttamisen markkinointiin, käyttäjä voi vaatia oikaisua lähettämällä kirjallisen viestin seuraavaan postiosoitteeseen PNEUS ONLINE SUISSE - Rue Alexandre Gavard 16 - 1227 CAROUGE - SUISSE tai lähettämällä sähköpostiviestin seuraavaan osoitteeseen: ilmoitukset@pneus-online.fr

Käyttäjä voi käyttää myös oikeuttaan poistaa itseään koskevia tietoja, jotka eivät ole tarpeen hänen tilaamiensa palvelujen toimittamisen kannalta. Käyttäjää tunnustaa ja hyväksyy, että tietoja voidaan luovuttaa tarvittaessa alihankkijoille, jotka osallistuvat sivujen ja/tai niillä tarjottujen palvelujen tarjoamiseen.

5.3. Kävijätilastojen laatimista varten sivuilla käytetään cookie-tiedostoja. Niiden avulla kävijää ei voi tunnistaa, mutta ne tallentavat tietoja sivuilla liikkumisesta (katsotut sivut, käynnin aika ja päivämäärä... ). Voitte ehkäistä niiden laatimisen käyttämällä selausohjelmanne valikkoa « Internet-valinnat ». Tällöin voitte muuttaa sivujen ja sen palvelujen toimintaa.
6. JURIDISIA TIETOJA
Nämä sivut on laatinut: PNEUS ONLINE SUISSE

Sivujen tallennuksesta vastaa: Société ECRITEL

Julkaisun vastuuhenkilö: Alexis NERGUISIAN - Johtaja

PNEUS-ONLINE ei ole vastuussa näillä sivuilla olevien ilmoitusten sisällöstä tai niiden seuraamuksista.
Länsi-Eurooppa :
Itä-Eurooppa :
Amerikka :
Aasia :
Afrikka :
Oseania :
Käytetty auto, käytetty moottoripyörä, käytetty maasturi, käytetty skootteri, auton myyminen, myy auto, moottoripyörän myyminen, myy moottoripyörä, autoilmoitukset, moottoripyöräilmoitukset
Alfa Roméo, Audi, BMW, Citroen, Fiat, Ford, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Toyota, Volkswagen